arrow&v

תודה רבה!

צרו קשר

החל מ-06/2021 המשרד להגנת הסביבה אינו מאשר לבעלי רישיון "מודד קרינה" לבצע אומדנים וחיזוי קרינה. רק בעלי היתר ייעודי רשאים לספק שרות זה.

חברת Cell-Test בעלת היתר זה!

פנו אלינו לקבלת מענה לחיזוי/אומדן קרינה, ייעוץ ופיקוח קרינה ובדיקות קרינה!

ישראל סיבוני - מנכ"ל

טלפון: 052-8455404

דוא"ל: celltest@celltest.co.il