מילון מונחים


הכנו עבורכם רשימת מונחים מתחום הקרינה.

אנרגיה

היכולת להפיק עבודה, הטמונה בטבע בצורות שונות.

גל / גלים

הפרעה שמתקדמת במרחב בצורה מחזורית

חלקיק

חלק קטן מאוד, גרגיר

סלולאר

תא, מתייחס לחלוקה גיאוגרפית דמיונית של השטח לתאים (שטחים קטנים יותר), כאשר כל תא מכוסה על ידי מספר תחנות (אתרי) שידור

קרינה אלקטרומגנטית

אנרגיה הנפלטת (זורמת או יוצאת מנקודת מקור כגון אנטנה) בצורת גלים או חלקיקים; לדוגמא, חום, אור, קול או קרינה גרעינית. הקרינה מסוגלת להשפיע על חומר, והשפעה זו ניכרת גם לאחר שהקרינה חוצה מרחב (כשהקרינה באה בכמויות היא מזיקה מאוד לדברים חיים). במילים פשוטות זוהי יכולת להשפיע על חומר, וניתן להפעיל את היכולת הזו על פני מרחב.